Neidio i'r prif gynnwy

Ffarmacotherapi ar gyfer rhoi'r gorau i ysmygu

Mae ysmygu yn parhau i fod yn brif achos ataliadwy salwch a marwolaeth gynamserol yng Nghymru. Mae ymyriadau rhoi’r gorau i ysmygu yn ffordd gost-effeithiol o leihau afiechyd ac atal marwolaeth gynamserol, a gall defnyddio ffarmacotherapi ar y cyd â chefnogaeth i newid ymddygiad wella cyfraddau rhoi’r gorau i ysmygu yn sylweddol. Mae'r canllaw hwn yn cefnogi presgripsiynu a chyflenwi priodol ffarmacotherapi rhoi'r gorau i ysmygu yn GIG Cymru ar gyfer ysmygwyr sy'n cael eu cymell i roi'r gorau iddi. Hyrwyddir presgripsiynu a chyflenwi fesul cam i dargedu’n agosach anghenion yr unigolyn yn ystod ei ymdrech i roi'r gorau i ysmygu a lleihau'r posibilrwydd ar gyfer gwastraff.

⇩ All Wales Guide: Pharmacotherapy for Smoking Cessation 534KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2018)