Neidio i'r prif gynnwy

Canllaw i bresgripsiynu cynhyrchion heb glwten

Mae cynhyrchion heb glwten yn rhan hanfodol o’r driniaeth glinigol ar gyfer clefyd seliag. Nod Canllaw Cymru Gyfan i Bresgripsiynu Cynhyrchion Heb Glwten yw cefnogi meddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i reoli cleifion sydd â chlefyd seliag, a chynorthwyo'r broses gwneud penderfyniadau mewn perthynas â phresgripsiynu bwydydd heb glwten cymeradwyedig Pwyllgor Cynghori ar Sylweddau Ffiniol (ACBS).

⇩ All Wales Guide to Prescribing Gluten-free Products 335KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2013 - Diweddarwyd Tachwedd 2018)

Dogfennau cysylltiedig :