Neidio i'r prif gynnwy

Penodi Cadeirydd AWMSG - croeso i geisiadau

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am ymgeiswyr am swydd Cadeirydd Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG).

Gweler gwefan Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru i gael mwy o fanylion gan gynnwys ffurflen gais ar-lein https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-63da243eda58/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/7096-Chair-All-Wales-Medicines-Strategy-Group/en-GB

Mae'r hysbyseb a'r wybodaeth i ymgeiswyr hefyd ar gael isod.

 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Gorffennaf 2021 am 4pm