Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer un feddyginiaeth.

Argymhellwyd meropenem/vaborbactam (Vaborem®) ar gyfer trin heintiau bacterol difrifol ymhlith oedolion: yn arbennig heintiau cysylltiedig ag Enterobacteriaceae sydd ag ymwrthedd i carbapenem-niwmonia carbapenemase Klebsiella (CRE-KPC).

Mae Gwasanaeth Mynediad Cleifion at Feddyginiaethau (PAMS) AWTTC yn cefnogi AWMSG i asesu a monitro meddyginiaethau newydd yng Nghymru.