Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer tair meddyginiaeth.

  • Bedaquiline (Sirturo) ar gyfer trin twbercwlosis sy’n effeithio’r ysgyfaint pan fo’r clefyd wedi dechrau cael ymwrthedd i wrthfiotigau eraill (a elwir yn twbercwlosis yr ysgyfaint sydd ag ymwrthedd i nifer o gyffuriau) ymhlith pobl ifanc rhwng 12 a 17 oed sy’n pwyso o leiaf 30kg. Dylid ei gymryd bob amser gyda meddyginiaethau eraill ar gyfer trin twbercwlosis.
  • Doravirine (Pifeltro) ar gyfer trin haint HIV ymhlith pobl 18 oed a hŷn. Rhaid ei ddefnyddio ar y cyd â meddyginiaethau eraill ar gyfer HIV. Nid yw’n addas i drin heintiau a achosir gan HIV sydd ag ymwrthedd i doravirine.
  • Doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil (Delstrigo) ar gyfer trin oedolion sydd wedi’u heintio â HIV-1 sydd heb dystiolaeth flaenorol neu bresennol o ymwrthedd i’r dosbarth atalydd transgriptas gwrthdro anniwcleosid (NNRTI), lamivudine, neu tenofovir.  

Mae Gwasanaeth Mynediad Cleifion at Feddyginiaethau (PAMS) AWTTC yn cefnogi AWMSG i asesu a monitro meddyginiaethau newydd yng Nghymru.