Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer tair meddyginiaeth.

  • Argymhellwyd hydroxycarbamide (Xromi®) i atal cymhlethdodau’n ymwneud â phibellau gwaed yn blocio a achosir gan glefyd y crymangelloedd dim ond mewn cleifion dros 2 flwydd oed sy’n methu llyncu capsiwlau.
  • Argymhellwyd belimumab (Benlysta®) ar gyfer plant a’r glasoed er mwyn trin erythematosws lwpws systemig, clefyd lle mae’r system imiwnedd (amddiffyniad naturiol y corff) yn ymosod ar gelloedd a meinweoedd normal, gan achosi llid a difrod i organau. Rhoddir Benlysta® i gleifion y mae eu clefyd yn dal i fod yn weithredol iawn er gwaethaf triniaeth safonol.
  • Ni argymhellwyd cariprazine (Reagila®) i drin sgitsoffrenia mewn oedolion.

Mae Gwasanaeth Mynediad Cleifion at Feddyginiaethau (PAMS) AWTTC yn cefnogi AWMSG i asesu a monitro meddyginiaethau newydd yng Nghymru.