Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor am feddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ynglŷn â dwy feddyginiaeth.

  • argymhellwyd dolutegravir / lamivudine (Dovato®) i drin haint feirws imiwnoddiffygiant dynol (HIV) mewn oedolion a’r glasoed dros 12 oed sy’n pwyso o leiaf 40 kg.
  • argymhellwyd plerixafor (Mozobil®er mwyn helpu i gasglu bôn-gelloedd gan blant dros flwydd oed sydd â thiwmorau soled neu lymffoma, ar gyfer eu trawsblannu’n ddiweddarach. Mae Plerixafor yn helpu i ryddhau bôn-gelloedd i lif y gwaed ac fe’i rhoddir mewn cyfuniad â ffactor ysgogi cytref gronyngelloedd (G­CSF) pan nad yw bôn-gelloedd wedi symud digon gyda thriniaeth G-GSF yn unig. Caiff Plerixafor eisoes ei ddefnyddio i helpu i gasglu bôn-gelloedd mewn oedolion sydd â lymffoma neu myeloma ymledol.

Mae Gwasanaeth Mynediad Cleifion at Feddyginiaethau (PAMS) AWTTC yn cefnogi AWMSG i asesu a monitro meddyginiaethau newydd yng Nghymru.