Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith ar y gweill

Trosolwg o'r gwaith optimeiddio meddyginiaethau sydd ar y gweill, ac i fod i gael ei ystyried i'w gymeradwyo gan AWMSG.

Sylwch, gall y wybodaeth a grynhoir ar y dudalen hon newid.

Teitl Cylch gwaith

Dyddiad ymgynghori

Dyddiad cyhoeddi
(Amcangyfrif)
Hypnotics and Anxiolytics (adolygiad 2021 - fersiwn gyfredol yma) Canllawiau wedi'u diweddaru ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol ynghylch lleihau'r risg sy'n gysylltiedig â rhagnodi bensodiasepinau a Z-gyffuriau ar gyfer rheoli anhunedd a phryder. Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Gwanwyn 2021
(Mehefin - Awst 2021)

Cyngor Cymru i gyd ar Atalyddion SGLT-2 mewn Diabetes Math 2 a Chlefyd Cardiofasgwlaidd Crynodeb o'r dystiolaeth ynghylch lleihau risg cardiofasgwlaidd ynghylch defnyddio meddyginiaethau atalydd SGLT-2 ac ystyriaethau penodol ar gyfer rhagnodi priodol o fewn llwybr rheoli diabetes Math 2. Cwblhawyd yr ymgynghoriad Hydref 2021
(Medi - Tachwedd 2021)
Adnoddau Addysgol Tramadol (adolygiad 2021 - fersiwn gyfredol yma ) Deunyddiau adnoddau wedi'u diweddaru gyda'r nod o gefnogi rhagnodi tramadol yn GIG Cymru trwy ddarparu deunyddiau adnoddau i weithwyr gofal iechyd proffesiynol allweddol i adolygu rhagnodi tramadol yng nghyd-destun cymhleth rheoli poen. Cwblhawyd yr ymgynghoriad Hydref 2021
(Medi - Tachwedd 2021)
Canllawiau ac Adnoddau Holl Gymru ar gyfer Rheoli Poen Cronig Canllawiau ac adnoddau wedi'u datblygu i ddarparu canllawiau darbodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli ffarmacoleg poen cronig yng Nghymru. Yn ogystal, bydd canllawiau cyfeirio cyflym, taflenni gwybodaeth i gleifion, adnoddau archwilio a deunyddiau addysgol hefyd yn cael eu datblygu. Rhagwelir ymgynghoriad ym mis Gorffennaf 2021 Hydref 2021
(Medi - Tachwedd 2021)