Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2020-2021: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2020-2021 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, gan ganolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth:

 • Poenliniarwyr mewn gofal sylfaenol
 • Gwrthgeulyddion mewn ffibriliad atrïaidd
 • Stiwardiaeth gwrthficrobaidd

Cefnogir y meysydd blaenoriaeth hyn gan barthau diogelwch ac effeithlonrwydd ychwanegol:

 • Diogelwch:
  • Dangosyddion Diogelwch Presgripsiynu
  • Atalyddion pwmp proton
  • Cyffuriau hypnotig a chyffuriau lleihau gorbryder
  • Cardiau Melyn
 • Effeithlonrwydd:
  • Meddyginiaethau biolegol gwerth gorau
  • Inswlin
  • Gwerth isel ar gyfer presgripsiynu

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad yn dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

National Prescribing Indicators 2020–2021: Analysis of Prescribing Data to December 2020 (Saesneg yn unig) 3.4MB (PDF) 
National Prescribing Indicators 2020–2021: Analysis of Prescribing Data to September 2020 (Saesneg yn unig) 3.7MB (PDF) 
National Prescribing Indicators 2020–2021: Analysis of Prescribing Data to June 2020 (Saesneg yn unig) 4MB (PDF)