Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2020-2021

Datblygir Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) yn flynyddol gyda’r nod o hyrwyddo presgripsiynu rhesymegol. Mae’r dangosyddion wedi’u seilio ar dystiolaeth a bwriedir iddynt fod yn glir, yn hawdd eu deall ac yn caniatáu i fyrddau iechyd, clystyrau gofal sylfaenol, practisau meddygon teulu a phresgripsiynwyr gymharu arfer presgripsiynu presennol yn erbyn safon ansawdd a gytunir.

Ar gyfer 2020-2021, mae’r Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol: Cefnogi Presgripsiynu Diogel wedi’i Optimeiddio wedi’u diweddaru gan ganolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth:

 • Poenleddfwyr (yn cynnwys baich Opioid, Tramadol a Gabapentin a Pregabalin)
 • Gwrthgeulyddion ar gyfer ffibriliad atrïaidd
 • Stiwardiaeth gwrthficrobaidd (yn cynnwys eitemau gwrthficrobaidd cyflawn a gwrthficrobyddion 4C)

Cefnogir y tri maes blaenoriaeth hefyd gan ddangosyddion ychwanegol sy’n dod o fewn categorïau diogelwch ac effeithlonrwydd:

 • Diogelwch
  • Dangosyddion Diogelwch Presgripsiynu
  • Atalyddion pwmp proton
  • Hypnoteg a lleihau gorbryder
  • Cardiau Melyn
 • Effeithlonrwydd
  • Meddyginiaethau biolegol gwerth gorau
  • Inswlin
  • Gwerth isel ar gyfer presgripsiynu
⇩ National Prescribing Indicators 2020–2021: Supporting Safe and Optimised Prescribing 2,445KB (PDF) (Saesneg yn unig) 

Adnoddau cysylltiedig:

⇩ All Wales Medicines Strategy Group National Prescribing Indicators 2020–2021 - Health Education Improvement Wales e-learning module (Saesneg yn unig)
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol 2019–2020 - Set Sleidiau 2,571KB (PowerPoint)
⇩ National Prescribing Indicators 2020–2021: Supporting Information for Prescribers and Healthcare Professionals 341KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2020–2021 - Specifications 260KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2020–2021 - Slide Set 2,920KB (PowerPoint) (Saesneg yn unig)
⇩ Local Comparators 2020–2021 194KB (PDF) (Saesneg yn unig)
23/04/2021
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2020-2021: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2020-2021 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, gan ganolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth a gefnogir gan barthau diogelwch ac effeithlonrwydd ychwanegol.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad yn dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.