Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2019-2020: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2019-2020 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020: Analysis of Prescribing Data to March 2020 4MB (PDF) (Saesneg yn unig) 
⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020: Analysis of Prescribing Data to December 2019 2MB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020: Analysis of Prescribing Data to September 2019 3MB (PDF) (Saesneg yn unig) 
⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020: Analysis of Prescribing Data to June 2019 3MB (PDF) (Saesneg yn unig)