Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2019-2020

Mae’r NPIs ar gyfer 2019-2020 yn cynnwys un ar ddeg o fesurau, gyda phob un wedi’i roi mewn un o dri chategori yn canolbwyntio ar ddiogelwch, stiwardiaeth neu effeithlonrwydd.  

Mae’r NPIs newydd neu wedi’u diweddaru ar gyfer 2019-2020 yn cynnwys:

  • Ychwanegwyd monitro presgripsiynu sodiwm falproad mewn cleifion benywaidd 14–45 oed at y Dangosyddion Diogelwch Presgripsiynu
  • Symudwyd y dangosydd atalyddion pwmp proton o’r categori Effeithlonrwydd i’r categori Diogelwch
  • Ychwanegwyd y mesur baich opioid fel rhan o’r dangosydd Poenleddfwyr
⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020 1,726KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Adnoddau cysylltiedig:

⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020: Supporting Information for Prescribers and Healthcare Professionals 347KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020 - Slide Set 2,571KB (PowerPoint) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2019–2020 - Specifications 237KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ Local Comparators 2019–2020 224KB (PDF) (Saesneg yn unig)
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2019-2020: Adroddiadau chwarterol
24/07/2020

Adroddiadau chwarterol sy’n crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2019-2020.

Darllenwch Fwy