Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2018-2019: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2018-2019 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2018–2019: Analysis of Prescribing Data to March 2019 4,232KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2018–2019: Analysis of Prescribing Data to December 2018 2,300KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2018–2019: Analysis of Prescribing Data to September 2018 2,349KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2018–2019: Analysis of Prescribing Data to June 2018 2,511KB (PDF) (Saesneg yn unig)