Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2017-2018

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2017–2018 yn cynnwys pedwar ar ddeg o fesurau sy’n canolbwyntio ar saith maes therapiwtig a riportio digwyddiadau niweidiol. Mae tri o’r mesurau gofal sylfaenol hyn yn newydd ar gyfer 2017–2018 a bydd dau o’r NPIs newydd hyn yn cael eu monitro drwy ddata Audit+. Mae yna hefyd dri mesur gofal eilaidd, fel sydd ar gyfer 2016–2017.

⇩ National Prescribing Indicators 2017–2018 1,838KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Adnoddau cysylltiedig:

⇩ National Prescribing Indicators 2017–2018: Supporting Information for Prescribers 295KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2017–2018 - Slide Set 1,813KB (PowerPoint) (Saesneg yn unig)
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2017-2018: Adroddiadau chwarterol
18/07/2018

Adroddiadau chwarterol yn crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set 2017-2018 o Ddangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol.

Darllenwch Fwy