Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2016-2017: Adroddiadau chwarterol

Adroddiadau chwarterol sy’n crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2016-2017.

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2016-2017 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017: Analysis of Prescribing Data to March 2017 3,252KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017: Analysis of Prescribing Data to December 2016 2,744KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017: Analysis of Prescribing Data to September 2016 2,578KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2016–2017: Analysis of Prescribing Data to June 2016 5,048KB (PDF) (Saesneg yn unig)