Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2015-2016: Adroddiadau chwarterol

Adroddiadau chwarterol sy’n crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2015-2016.

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2015-2016 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016: Analysis of Prescribing Data to March 2016 5,383KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016: Analysis of Prescribing Data to December 2015 687KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016: Analysis of Prescribing Data to September 2015 535KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016: Analysis of Prescribing Data to June 2015 737KB (PDF) (Saesneg yn unig)