Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2015-2016

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2015-2016 yn cynnwys tri ar ddeg o fesurau sy’n canolbwyntio ar saith maes therapiwtig a riportio digwyddiadau niweidiol. Mae dau o’r mesurau hyn yn newydd ar gyfer 2015–2016.

⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016 1,088KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Adnoddau cysylltiedig:

⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016: Supporting Information for Prescribers 228KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2015–2016: Slide Set 2,825KB (PowerPoint) (Saesneg yn unig)
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2015-2016: Adroddiadau chwarterol
26/07/2016

Adroddiadau chwarterol sy’n crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 20155-2016.

Darllenwch Fwy