Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2014-2015: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2014-2015 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2014–2015: Analysis of Prescribing Data to March 2015 4,376KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2014–2015: Analysis of Prescribing Data to December 2014 556KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2014–2015: Analysis of Prescribing Data to September 2014 1,707KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2014–2015: Analysis of Prescribing Data to June 2014 1,226KB (PDF) (Saesneg yn unig)