Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2014-2015

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 2014-2015 yn cynnwys tri ar ddeg o fesurau sy’n canolbwyntio ar saith maes therapiwtig a riportio digwyddiadau niweidiol.

⇩ National Prescribing Indicators 2014–2015 594KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Adnoddau cysylltiedig:

⇩ National Prescribing Indicators 2014–2015: Supporting Information for Prescribers 221KB (PDF) (Saesneg yn unig)
Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2014-2015: Adroddiadau chwarterol
28/07/2015

Adroddiadau chwarterol sy’n crynhoi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn set Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2014-2015.

Darllenwch Fwy