Neidio i'r prif gynnwy

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol 2013-2014: Adroddiadau chwarterol

Mae Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ar gyfer 203-2014 yn cynnwys dangosyddion ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd, ac maent wedi’u categoreiddio’n ddangosyddion diogelwch, stiwardiaeth ac effeithlonrwydd.

Bob chwarter blwyddyn llunnir adroddiad sy’n dadansoddi perfformiad pob bwrdd iechyd yn erbyn y set bresennol o NPIs.

⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to March 2014 1,380KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to December 2013 1,370KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to September 2013 461KB (PDF) (Saesneg yn unig)
 
⇩ National Prescribing Indicators 2013–2014: Analysis of Prescribing Data to June 2013 452KB (PDF) (Saesneg yn unig)