Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad presgripsiynu gofal sylfaenol - meddyginiaethau a ddefnyddir mewn diabetes

Paratowyd y ddogfen hon gan Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol Cymru (WAPSU) i roi dadansoddiad manwl o bresgripsiynu maes therapiwtig diabetes ar lefel cenedlaethol, bwrdd iechyd a chlystyrau meddygon teulu.

Mae'r adroddiad hefyd yn ymgorffori cymaryddion lefel clystyrau meddygon teulu, ffordd newydd o gyflwyno data presgripsiynu, sy'n caniatáu i arweinwyr presgripsiynu mewn clystyrau meddygon teulu a byrddau iechyd feincnodi data presgripsiynu yn erbyn y clystyrau meddygon teulu mwyaf tebyg o ran nifer achosion clefydau penodol a ffactorau economaidd-gymdeithasol.

⇩ Primary Care Prescribing Analysis - Medicines Used in Diabetes 1,003KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Medi 2015)