Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad presgripsiynu anadlol gyda chymaryddion lefel clwstwr

Mae'r papur hwn yn rhoi dadansoddiad o bresgripsiynu gofal sylfaenol yng Nghymru a Lloegr ar gyfer meddyginiaethau a chymysgeddau ym maes therapiwtig anadlol am y cyfnod Gorffennaf 2013 - Mehefin 2014. Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth sy'n benodol i Gymru a'i byrddau iechyd, a hefyd ddata ar gyfer Lloegr a Gogledd Ddwyrain Lloegr at ddibenion cymharu.

⇩ Respiratory Prescribing Analysis with Cluster Level Comparators 630KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2015)