Neidio i'r prif gynnwy

Cymaryddion lefel clystyrau meddygon teulu

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu dull arfaethedig ar gyfer datblygu cymaryddion grwpiau clwstwr, yn seiliedig ar debygrwydd economaidd-gymdeithasol a nifer yr achosion o afiechyd, fel y gellir meincnodi presgripsiynu. Defnyddir y maes therapiwtig anadlol hwn i ddangos y dull, oherwydd effaith salwch anadlol ar y boblogaeth, cost uchel presgripsiynu eitemau anadlol, newidiadau diweddar yn y sail dystiolaeth a'r potensial ar gyfer adolygiad presgripsiynu.

⇩ GP Cluster Level Comparators 514KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Hydref 2014)