Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau Presgripsiynu Blynyddol 2019–2020

Mae AWTTC wedi datblygu’r Adroddiadau Presgripsiynu Blynyddol 2019-2020 canlynol ar gyfer byrddau iechyd yng Nghymru. Adroddiadau cymharol unigol yw’r rhain sy’n rhoi safle a chynnydd y bwrdd iechyd mewn perthynas â chyfres o fesurau parthed byrddau iechyd eraill.

Gallwch weld adroddiad eich bwrdd iechyd trwy ddilyn y dolenni canlynol:

Mae’r mesurau wedi’u trefnu i’r meysydd canlynol:

 • Tramadol
 • Gabapentin a pregabalin
 • Presgripsiynu gwrthfiotigau cyflawn
 • Presgripsiynu gwrthficrobaidd 4C
 • Gwerth isel ar gyfer presgripsiynu
 • Dangosyddion Diogelwch Cleifion:
  • Cleifion dan 65 oed y presgripsiynir gwrthseicotigau iddynt
  • Cleifion sydd ag asthma y presgripsiynir beta-atalydd iddynt
  • Cleifion 75 oed a hŷn sydd â sgôr AEC o 3 neu fwy ar gyfer eitemau sy'n cael eu hailadrodd gweithredol
  • Cleifion benywaidd 14-45 oed sydd â phresgripsiwn ar gyfer sodiwm falproad
 • Meddyginiaethau biolegol gwerth gorau
 • Y Gronfa Triniaethau Newydd

Cyhoeddwyd: Ionawr 2021