Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau Presgripsiynu Blynyddol 2018–2019

Mae AWTTC wedi datblygu'r Adroddiadau Presgripsiynu Blynyddol 2018 - 2019 canlynol ar gyfer byrddau iechyd yng Nghymru. Adroddiadau cymharol unigol yw'r rhain sy'n rhoi safle a chynnydd y bwrdd iechyd mewn perthynas â chyfres o fesurau mewn perthynas â'r byrddau iechyd eraill. Trefnir y mesurau i'r meysydd a ganlyn:

  • Baich opioid
  • Gabapentin a pregabalin
  • Cyfanswm rhagnodi gwrthfiotigau
  • Rhagnodi gwrthficrobaidd 4C
  • Blaenoriaeth Isel ar gyfer Cyllid
  • Biosimilars
  • Cronfa Triniaeth Newydd

Gallwch gyrchu adroddiad eich bwrdd iechyd trwy'r dolenni canlynol:

Cyhoeddwyd: Hydref 2019