Neidio i'r prif gynnwy

Rheoli endocrin dysfforia rhywedd mewn oedolion

Bwriedir y ddogfen hon ar gyfer ymarferwyr anarbenigol sy'n ymwneud â phresgripsiynu a monitro therapïau meddygol a ddefnyddir i reoli dysfforia rhywedd.

⇩ Endocrine Management of Gender Dysphoria in Adults: Prescribing Guidance for Non-specialist Practitioners 1049KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Tachwedd 2019)

Mae’r canllaw hwn yn cyfeirio at y Gwasanaethau Gwell a Chyfeiriedig ar gyfer y Cynllun Triniaeth Hormonau ar gyfer Cleifion Trawsryweddol sy’n Oedolion yn GIG Cymru; ceir rhagor o fanylion yma.

Mae dolenni defnyddiol eraill yn cynnwys: