Neidio i'r prif gynnwy

Rhagnodi Heparin Pwysau Moleciwlaidd Isel yng Nghymru

Mae'r defnydd o heparin pwysau moleciwlaidd isel (LMWH) yn cynnwys grŵp amrywiol o weithwyr iechyd proffesiynol a chleifion. Mae gofyniad addysg i gefnogi'r defnydd diogel o LMWHs ac i hyrwyddo arfer gorau.

Nod y ddogfen hon yw sicrhau bod pob claf yn derbyn gwrthgeulyddiad priodol mewn modd amserol ac i fynd i'r afael â phryderon rhagnodwyr sy'n ymwneud â rhagnodi LMWH yn ddiogel. Y bwriad yw hyrwyddo cyngor cyson i gleifion trwy lwybrau clinigol effeithlon a chyson ar gyfer rhagnodi a chyflenwi LMWH.

Rhagnodi Heparin Pwysau Molecwl Isel yng Nghymru 313KB (PDF)