Neidio i'r prif gynnwy

Presgripsiynu amiodarone ar gyfer ffibriliad atrïaidd a dirgryniad atrïaidd yng Nghymru

Mae gan amiodarone le pwysig wrth drin anhwylderau rhythm y galon difrifol lle na ellir defnyddio triniaethau eraill neu eu bod wedi methu; fodd bynnag, mae angen monitro ei ddefnydd yn rheolaidd oherwydd gwenwyndra posib. Mae clinigwyr gofal sylfaenol ac eilaidd wedi cydnabod y byddai'n fuddiol adolygu'r holl gleifion sy'n cymryd amiodarone yng Nghymru i sefydlu'r angen am driniaeth barhaus. Mae'r ddogfennaeth amgaeedig wedi'i datblygu i gynorthwyo'r broses hon.

⇩ Prescribing of Amiodarone for Atrial Fibrillation and Atrial Flutter in Wales 847KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Medi 2016)