Neidio i'r prif gynnwy

Polisi cysoni meddyginiaethau amlddisgyblaethol

Mae cysoni meddyginiaethau pan drosglwyddir cleifion rhwng lleoliadau gofal yn lleihau'r perygl y bydd cleifion yn cael niwed gan eu meddyginiaeth. Mae hyn yn gyfrifoldeb i’r holl weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â rheoli meddyginiaeth y claf. Datblygwyd y ddogfen bolisi hon i roi gwybodaeth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i hyrwyddo cysoni meddyginiaethau yn ddiogel ac yn amserol ac mae'n rhoi arweiniad ar gwblhau'r broses.

⇩ All Wales Multidisciplinary Medicines Reconciliation Policy 218KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Mehefin 2017)