Neidio i'r prif gynnwy

Llyfr fformiwlâu anhwylderau cyffredin

Datblygwyd Llyfr Fformiwlâu Anhwylderau Cyffredin Cymru Gyfan yn wreiddiol i gefnogi gweithrediad Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin Llywodraeth Cymru mewn fferyllfeydd mewn dau safle braenaru yng Nghymru. Nod y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yw gwella mynediad cleifion at gyngor cyson, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli anhwylderau cyffredin. Datblygwyd y llyfr fformiwlâu gan ddefnyddio adnoddau cydnabyddedig ac roedd yn cynnwys ymgynghori gyda nifer o broffesiynau i sicrhau bod fferyllwyr a meddygon teulu yn darparu cyngor cyson; felly bydd y cyngor a gynhwysir yn y llyfr fformiwlâu ynglŷn â rheoli a dewis meddyginiaethau yn briodol ar gyfer ystod o fân anhwylderau cyffredin yn berthnasol i'r holl weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â rheoli cyflyrau o'r fath. Efallai y bydd y llyfr fformiwlâu yn cael ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd, felly gwiriwch eich bod yn cyrchu'r fersiwn ddiweddaraf.

⇩ All Wales Common Ailments Formulary 677KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2018) - I'w ddefnyddio o 1 Hydref 2018

Datblygwyd taflenni gwybodaeth i gleifion i gyd-fynd â'r llyfr fformiwlâu ac maent ar gael yma. Byddant ar gael trwy'r modiwl CAS o 5 Tachwedd 2018.