Neidio i'r prif gynnwy

Holl Ganllaw Cymru ar gyfer Byrddau / Ymddiriedolaethau Iechyd a Darparwyr Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Meddyginiaethau a Gweithwyr Cymorth Gofal

Bwriad y canllaw hwn yw rhoi gwybodaeth i reolwyr, unigolion cyfrifol, nyrsys cofrestredig a gweithwyr cymorth gofal mewn sefydliadau Cymru ar sut a phryd y gall nyrs gofrestredig ddirprwyo'r dasg o gymorth meddyginiaethau i weithiwr cymorth gofal, a'r safonau addysg a hyfforddiant angenrheidiol, a pholisïau a gweithdrefnau sy'n ofynnol i hwyluso hyn.

⇩ All Wales Guidance for Health Boards/Trusts and Social Care Providers in Respect of Medicines and Care Support Workers 267KB (PDF) (Saesneg yn unig)