Neidio i'r prif gynnwy

Gweinyddu, cofnodi, adolygu, storio a gwaredu meddyginiaethau

Datblygwyd All Wales Policy for Medicines Administration, Recording, Review, Storage and Disposal (MARRS) fel ymateb i faterion ymarfer meddyginiaethau a nodwyd fel rhan o'r adroddiad Ymddiried mewn Gofal, a gyhoeddwyd yn 2014. Mae'n rhoi fframwaith safonau ar gyfer byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yng Nghymru, y mae'n rhaid eu gweithredu trwy weithdrefnau lleol.

Diben y polisi yw nodi'r safonau ymarfer gofynnol y mae'n rhaid i'r holl weithwyr gofal iechyd sy'n ymwneud â gweinyddu, cofnodi, adolygu, storio a gwaredu meddyginiaethau yn ysbytai Cymru eu mabwysiadu. Bydd gweithredu'r safonau hyn yn sicrhau bod gweinyddu ac arferion meddyginiaethau o safon gyson uchel a bod cleifion, staff ac ymwelwyr ag ysbytai Cymru yn cael eu diogelu rhag effeithiau niweidiol meddyginiaethau trwy arferion storio meddyginiaethau cadarn.

⇩ All Wales Policy for Medicines Administration, Recording, Review, Storage and Disposal 235KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Tachwedd 2015)