Neidio i'r prif gynnwy

Fitaminau ar gyfer babanod, plant, a menywod beichiog a rhai sy'n bwydo ar y fron

Diben y canllaw hwn yw codi ymwybyddiaeth o'r argymhellion ar atchwanegiad fitaminau fel mater o drefn ar gyfer babanod, plant, a menywod beichiog a rhai sy’n bwydo ar y fron, gan gynnwys fitamin D. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r cynllun Cychwyn Iach, sy'n cefnogi teuluoedd ar incwm isel. Mae hefyd yn rhoi arweiniad ar gyfer y rheini nad ydynt yn fuddiolwyr.

⇩ Vitamins for Babies, Children, and Pregnant and Breastfeeding Women 644KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Tachwedd 2016)