Neidio i'r prif gynnwy

Dogfen atgoffa am arfer gorau: Peidiwch â defnyddio nitrofurantoin i drin pyeloneffritis

Mae defnydd amhriodol o wrthfiotigau pan amheuir haint y llwybr wrinol yn peri risg o haint gydag organebau aml-ymwrthedd a thriniaeth yn methu, gan arwain at wrosepsis. Mae gwella rheolaeth heintiau’r llwybr wrinol yn bwysig ar gyfer diogelwch cleifion a stiwardiaeth gwrthficrobaidd.

Mae’r ddogfen ‘Atgoffa am Arfer Gorau’ fer hon wedi’i datblygu i hysbysu presgripsiynwyr gofal sylfaenol ynglŷn â pheidio â phresgripsiynu nitrofurantoin ar gyfer cleifion yr amheuir fod ganddynt pyeloneffritis, y sail resymegol am hyn a beth ellid eu bresgripsiynu yn ei le.

⇩ Best Practice Reminder: Avoid Nitrofurantoin in the Treatment of Pyelonephritis (Saesneg yn unig) 180KB (PDF)

(Chwefror 2021 - Cyhoeddiad gwreiddiol)