Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu defnyddwyr clytiau opioid trwy safoni cwnsela cleifion a rhoddwyr gofal

Nod y rhestr wirio cwnsela yw cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, sy'n gweithio mewn fferyllfeydd cymunedol, gofal sylfaenol a gofal eilaidd, yn y gwaith hollbwysig o gwnsela cleifion ar ddefnydd diogel ac effeithiol clytiau opioid. Bydd cynnwys rhestr wirio i gleifion/gofalwyr gyfeirio ati yn dilyn cwnsela hefyd yn annog defnydd diogel ar glytiau opioid.

Mae'r adnoddau hyn wedi'u diweddaru i gynnwys diweddariadau diogelwch cyffuriau’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020: Patshys fentanyl ar gyfer poen nad yw'n ganser: peidiwch â'u defnyddio mewn cleifion opioid-naïf ac Opioidau: risg o ddibyniaeth a chaethineb.
⇩ Safeguarding Users of Opioid Patches by Standardising Patient and Caregiver Counselling 376KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Mae'r rhestr wirio cwnsela a thaflenni gwybodaeth i gleifion (Cymraeg a Saesneg) hefyd ar gael isod fel dogfennau ar wahân.

⇩ Opioid Patch Safety - Counselling Checklist 49KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ Gwybodaeth Am Glytiau Opioid Er Mwyn Cadw Cleifion Yn Ddiogel 89KB (PDF)
⇩ Opioid Patch Information to Keep Patients Safe 127KB (PDF)

Medi 2016: Cyhoeddiad gwreiddiol
Awst 2018: Mân ddiweddariad i gynnwys gwybodaeth am gyd-gysgu
Rhagfyr 2020: Mân ddiweddariad i gynnwys gwybodaeth o ddiweddariadau diogelwch cyffuriau MHRA a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020