Neidio i'r prif gynnwy

Dilemâu presgripsiynu: Canllaw i bresgripsiynwyr

Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllaw i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ynglŷn â hyd presgripsiynu, bwydydd, meddyginiaethau cyflenwol a therapïau amgen, anhwylderau cyffredin, triniaeth ffrwythlondeb, diffyg ymgodol, presgripsiynu ar gyfer yr hunan a'r teulu, ymwelwyr o dramor, brechlynnau teithio ac iechyd galwedigaethol, sefyllfaoedd presgripsiynu nad ydynt yn dod o dan y GIG, yn cynnwys gofal preifat a phresgripsiynau preifat, meddyginiaethau didrwydded a phresgripsiynu y tu allan i ganllawiau cenedlaethol.

Prescribing Dilemmas: A Guide for Prescribers (Saesneg yn unig) 361KB (PDF)

(Cyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021 - yn disodli'r fersiwn a gyhoeddwyd yn flaenorol ym mis Ebrill 2015)