Neidio i'r prif gynnwy

Deunydd i gefnogi presgripsiynu'n briodol gyffuriau hypnoteg a lleihau gorbryder ledled Cymru

Nod y pecyn addysgol hwn yw cefnogi presgripsiynu’n briodol gyffuriau hypnoteg a lleihau gorbryder ledled Cymru trwy ddarparu dull ymarferol i weithwyr iechyd proffesiynol allweddol gychwyn ac adolygu presgripsiynu cyffuriau hypnoteg a lleihau gorbryder. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ddeunydd cefnogi y gellir ei ddefnyddio neu ei addasu at y diben hwn.

⇩ Material to Support Appropriate Prescribing of Hypnotics and Anxiolytics Across Wales 1,051KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Rhagfyr 2016)

Adrannau tynnu allan (MS Word - Saesneg yn unig)