Neidio i'r prif gynnwy

Defnydd diogel o atalyddion pwmp proton

Nod y ddogfen hon yw tynnu sylw at, a helpu i fynd i'r afael â'r materion diogelwch cleifion sy'n gysylltiedig â defnydd hirdymor atalyddion pwmp proton (PPIs) ymhlith oedolion. Mae'n cynnwys enghreifftiau o ddeunydd cefnogi y gellir ei ddefnyddio neu ei addasu at y diben hwn.

⇩ Safe Use of Proton Pump Inhibitors 1,180KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2018)

Gwybodaeth i Gleifion

⇩ Gwybodaeth i Gleifion - Stopio eich atalwyr pwmp proton 64KB (PDF)
⇩ Gwybodaeth i Gleifion - Stopio eich atalwyr pwmp proton 158KB (Word)
⇩ Patient Information - Stopping your proton pump inhibitor 42KB (PDF)
⇩ Patient Information - Stopping your proton pump inhibitor 145KB (Word)