Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymru gyfan ar wrthgeulydd drwy'r geg ar gyfer ffibriliad atrïaidd anfalfaidd

Mae'r canllaw hwn yn ddiweddariad i'r 'Cyngor Cymru Gyfan ar Rôl Gwrthgeulyddion drwy’r Geg' a oedd ar gael yn flaenorol. Mae'n canolbwyntio ar drin cleifion sydd â ffibriliad atrïaidd anfalfaidd (NVAF) ac mae'n ymgorffori fersiwn wedi'i diweddaru o'r 'Offeryn Asesu Risgiau/Manteision a gymeradwywyd gan AWMSG ar gyfer Triniaeth Gwrthgeulyddion drwy’r Geg mewn Pobl sydd â Ffibriliad Atrïaidd', ac mae'n cynnwys argymhellion o 'Monitro Warfarin' (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2012) sy'n berthnasol i drin NVAF.

⇩ All Wales Advice on Oral Anticoagulation for Non-valvular Atrial Fibrillation 1,320KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Mawrth 2020)