Neidio i'r prif gynnwy

Clefyd cronig yr arennau

Adnodd Rheoli Meddyginiaethau ar gyfer Clefyd Cronig yr Arennau

Mae adnabod a rheoli cleifion sydd â chlefyd cronig yr arennau (CKD) yn gynnar yn hanfodol er mwyn cyfyngu ar ledaeniad afiechyd unigol a datblygiad cymhlethdodau. Gall gwelliant yng ngofal cleifion sydd â CKD hefyd fod yn fanteisiol i feysydd therapiwtig eraill fel clefyd cardiofasgwlaidd. Mae'r adnodd rheoli meddyginiaethau CKD hwn yn cynnwys gwybodaeth ategol i dimau gofal sylfaenol ynglŷn â materion clinigol, cyfeiriadau at adnoddau defnyddiol pellach ac mae'n cynnwys set sleidiau addysgol.

⇩ Medicines Management Resource for Chronic Kidney Disease 1,382KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2017)

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - Rheoli Meddyginiaethau ar gyfer Clefyd Cronig yr Arennau

Datblygwyd yr Archwiliwyd Cenedlaethol: Rheoli Meddyginiaethau ar gyfer CKD hwn fel rhan o Raglen Genedlaethol Presgripsiynu Effeithiolrwydd Clinigol (CEPP) er mwyn cefnogi ymhellach reolaeth cleifion sydd â CKD gyda’r bwriad o wella’r gallu i adnabod cleifion perthnasol, rheolaeth eu meddyginiaethau a chanlyniadau therapiwtig. Gwaith ar y cyd yw hwn rhwng AWPAG, NWIS a Rhwydwaith Clinigol Arennol Cymru.

⇩ CEPP National Audit - Medicines Management for Chronic Kidney Disease 281KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2017)