Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau syndrom llygad sych

Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i hysbysu cleifion yn well ar sut i reoli syndrom llygad sych gan ddefnyddio hylendid amrant da. Mae'r adnodd hwn hefyd yn cynnwys canllawiau presgripsiynu syndrom llygad sych a chanllawiau ynglŷn â phryd y dylid atgyfeirio. Rhagwelir y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd.

⇩ Dry Eye Syndrome Guidance 570KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Rhagfyr 2016)