Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i gefnogi defnyddio therapi bisffosffonad drwy'r geg hirdymor yn ddiogel

Mae data diweddar wedi awgrymu y gallai defnydd tymor hwy o driniaeth bisffosffonad (yn enwedig > pum mlynedd) fod yn gysylltiedig â risg uwch o sgîl-effeithiau cysylltiedig â chyffuriau, yn enwedig toriad asgwrn y forddwyd annodweddiadol. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu strategaeth Cymru Gyfan i addasu'r risg hon drwy ailasesu cleifion ac ystyried 'gwyliau cyffuriau'. Mae'r wybodaeth a ddarperir ar gyfer presgripsiynwyr yn cynnwys proses adolygu ar gyfer cleifion y presgripsiynwyd therapi bisffosffonad iddynt am bum mlynedd neu ragor.

⇩ Guidance to Support the Safe Use of Long-term Oral Bisphosphonate Therapy 341KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Medi 2015)