Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth rhwng sefydliadau'r GIG, contractwyr gofal sylfaenol, y diwydiant fferyllol a'r sector masnachol cysylltiedig yng Nghymru

Mae GIG Cymru yn dymuno datblygu partneriaethau darbodus, arloesol sydd o fudd i gleifion ac yn sicrhau gwell canlyniadau iechyd i bobl Cymru. Gellir cyflawni hyn trwy brosiectau sydd â threfniadau partneriaeth tymor byr a thymor hir yn seiliedig ar Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus. Nod y canllaw hwn yw annog dull agored a thryloyw o weithio mewn partneriaeth rhwng GIG Cymru, contractwyr gofal sylfaenol, y diwydiant fferyllol a'r sector masnachol cysylltiedig.

⇩ Guidance for Partnership Working 415KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Medi 2016)