Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar broffylacsis gwrthficrobaidd yn ymwneud â Thoriad Cesaraidd

Nod y ddogfen hon yw rhoi arweiniad ynglŷn ag amseriad a'r math o broffylacsis gwrthficrobaidd y dylid ei gynnig i fenywod sy'n cael Toriad Cesaraidd yng Nghymru.

⇩ Guidance on Antimicrobial Prophylaxis Related to Caesarean Section 208KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Medi 2015)