Neidio i'r prif gynnwy

Canllaw rheoli a phresgripsiynu COPD Cymru gyfan

Nod y prosiect hwn yw lleihau amrywiad mewn presgripsiynu anadlyddion. Mae sawl archwiliad mewn gwahanol fyrddau iechyd wedi dangos amrywiadau mawr mewn presgripsiynu anadlyddion rhwng gwahanol bractisau er gwaethaf nifer achosion tebyg o glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD). Mae llawer o fyrddau iechyd wedi cynhyrchu canllawiau lleol ar gyfer rheoli COPD, a thrafodwyd a chytunwyd yng nghyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Iechyd Anadlol (RHIG) y byddai canllaw i Gymru Gyfan yn fwy effeithiol na chynlluniau lleol.

⇩ All Wales COPD Management and Prescribing Guideline 571KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyd: Mai 2019
Mân ddiweddariad: Awst 2020 (Gweler y ddogfen am fanylion)