Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau poen parhaus

Mae'r pecyn adnoddau hwn yn rhoi gwybodaeth gyfeirio a mynediad i weithwyr gofal iechyd proffesiynol at wybodaeth briodol, berthnasol a chyfoes ar reoli poen di-falaen parhaus (cronig) drwy ddulliau sydd ddim yn rhai ffarmacolegol a rhai ffarmacolegol mewn lleoliadau anarbenigol.

Mae'r adnoddau hyn wedi'u diweddaru i gynnwys diweddariadau diogelwch cyffuriau’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020: Patshys fentanyl ar gyfer poen nad yw'n ganser: peidiwch â'u defnyddio mewn cleifion opioid-naïf ac Opioidau: risg o ddibyniaeth a chaethineb.
⇩ Persistent Pain Resources - Medicines Used in Persistent Pain 448KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ Persistent Pain Resources - Signposting to Persistent Pain Resources 220KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ Persistent Pain Resources - Ten Key Messages 553KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ Persistent Pain Resources - Shared Decision-Making Toolkit 143KB (PDF) (Saesneg yn unig)
⇩ Persistent Pain Resources - Educational Slide Set 397KB (PDF) (Saesneg yn unig)

Hydref 2016: Cyhoeddiad gwreiddiol
Rhagfyr 2020: Mân ddiweddariad i gynnwys gwybodaeth o ddiweddariadau diogelwch cyffuriau MHRA a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020