Neidio i'r prif gynnwy

Archwiliad Cenedlaethol CEPP – gwrthseicotigau mewn dementia

Nod yr archwiliad hwn yw sicrhau bod cyffuriau gwrthseicotig yn cael eu presgripsiynu’n briodol ar gyfer cleifion 65 oed a hŷn sydd â diagnosis o ddementia.  Cyflawnir hyn trwy fesur i ba raddau y mae presgripsiynu cyffuriau gwrthseicotig i gleifion 65 oed a hŷn yn unol â chanllawiau cyfredol NICE, a chefnogi’r gwaith o adnabod cleifion lle gallai fod yn briodol i leihau neu derfynu eu presgripsiwn gwrthseicotig.

⇩ CEPP National Audit - Antipsychotics in Dementia 291KB (PDF) (Saesneg un unig)

(Rhagfyr 2018)

Adnoddau ychwanegol

⇩ CEPP National Audit - Antipsychotics in Dementia - Data collection tool 52KB (Excel) (Saesneg yn unig)
⇩ CEPP National Audit - Antipsychotics in Dementia - Data summary tool 255KB (Excel) (Saesneg yn unig)