Neidio i'r prif gynnwy

Archwiliadau presgripsiynu cenedlaethol

Archwiliad Cenedlaethol CEPP – gwrthseicotigau mewn dementia
26/12/2018

Nod yr archwiliad hwn yw sicrhau bod cyffuriau gwrthseicotig yn cael eu presgripsiynu’n briodol ar gyfer cleifion 65 oed a hŷn sydd â diagnosis o ddementia.

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - rheoli meddyginiaethau ar gyfer clefyd cronig yr arennau
15/02/2017

Datblygwyd yr archwiliad hwn er mwyn cefnogi ymhellach reolaeth cleifion sydd â CKD gyda’r bwriad o wella’r gallu i adnabod cleifion perthnasol, rheolaeth eu meddyginiaethau a chanlyniadau therapiwtig.

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - tuag at bresgripsiynu cyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd (NSAID) priodol
17/06/2015

Datblygwyd yr archwiliad hwn i'w ddefnyddio gan feddygon teulu gofal sylfaenol i dynnu sylw at faterion diogelwch sy'n gysylltiedig â phresgripsiynu Cyffuriau Gwrthlidiol Ansteroidaidd (NSAID), yn enwedig mewn cleifion sydd â risg uwch o sgîl-effeithiau.

Archwiliad Cenedlaethol CEPP - Ffocws ar bresgripsiynu gwrthfiotigau
10/06/2015

Datblygwyd yr archwiliad hwn i hyrwyddo presgripsiynu gwrthfiotigau yn unol â'r canllawiau presennol ac i gefnogi clinigwyr i hyrwyddo gwella ansawdd trwy adolygu presgripsiynu gwrthficrobaidd yn eu timau.