Neidio i'r prif gynnwy

Optimeiddio meddyginiaethau

Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol (NPIs) ac adroddiadau
Canllawiau rhagnodi
Archwiliadau presgripsiynu cenedlaethol
Taflenni gwybodaeth i gleifion
Dadansoddiad presgripsiynu
Siartiau a chofnodion meddyginiaeth
Blaenoriaethau therapiwtig a Rhaglen Presgripsiynu Effeithiolrwydd Clinigol (CEPP)
Ymgynghoriadau
Fframwaith Optimeiddio Meddyginiaethau
Gwaith ar y gweill