Neidio i'r prif gynnwy

Cyrchu meddyginiaethau yng Nghymru

Nod Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn cael mynediad cyflym a theg at feddyginiaethau. Mae pedair proses ar gyfer cymeradwyo meddyginiaethau i'w defnyddio yn GIG Cymru; asesu technoleg iechyd (HTA), ceisiadau cyllido cleifion unigol (IPFR), comisiynu Cymru’n Un a phenderfyniadau byrddau iechyd unigol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob un.

Mae ein fideo yn crynhoi’r gwahanol ffyrdd y rhoddir meddyginiaethau ar gael yng Nghymru.

 

Mae’r Gronfa Triniaeth Newydd, a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2017, yn sicrhau bod gan gleifion ledled Cymru fynediad cyflymach at feddyginiaethau newydd.

Mae gan fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd 60 diwrnod i sicrhau bod meddyginiaeth sydd newydd ei hargymell ar gael ar gyfer ei phresgripsiynu. Er mwyn monitro cydymffurfedd â’r Gronfa Triniaeth Newydd, bydd byrddau iechyd yn riportio’n rheolaidd wrth Lywodraeth Cymru ynglŷn â pha mor gyflym y maent yn rhoi meddyginiaethau newydd ar eu rhestrau presgripsiynu.

Cynhyrchir adroddiadau blynyddol ar statws lyfr fformiwlâu meddyginiaethau a argymhellir ar gyfer eu defnyddio o fewn GIG Cymru gan NICE ac AWMSG gan Ganolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC):

⇩ Medicines Recommended by NICE and AWMSG: Health Board Formulary Status (From 1 January 2019 to 31 December 2019) 882KB (PDF) (Saesneg yn unig)